Automatyczne szalunki grobowe do zabezpieczania ścian kopanego grobu. Rozpory grobowe stanowią istotny element bezpiecznej pracy na cmentarzu. Ponadto zabezpieczają przed szkodami związanymi z obsunięciem się ziemi czy nawet sąsiednich grobowców do kopanego otworu. Lekkie poręczne oraz proste w użyciu. Szalunki są wymagane przez prawo budowlane, a takie również obowiązuje na cmentarzu, tak samo jak przy kopaniu każdej innej dziury w ziemi głębszej niż 1,25m, szczególnie jeśli w wykopie znajdują się ludzie (kopane ręcznie) lub jeśli ludzie lub budowle znajdują się wokół wykopu. Więcej informacji znajdziesz w dziale porad.

Rozpory-szalunki do zabezpieczenia grobu