Pojęcie zrównoważony rozwój nie jest nowe, ale dopiero od niedawna staje się coraz bardziej popularnym. Arper s.c. chce dbać o przyszłość w ogólnym słowa tego znaczeniu. W zrównoważonym rozwoju ma znaczenie zarówno środowisko naturalne i jego ograniczone zasoby, jak również środowisko ludzi - społeczeństwo oraz cele gospodarcze. Wszystkie te cele są równie ważne i wszystkie one wpisują się w filozofię działania Arper s.c.

Wszystkie nasze wyroby cechuje energooszczędność, a przede wszystkim komfortowa obsługa i niezwykła skuteczność działania.

Zrównoważony rozwój to takie działanie, w którym skupiamy się na wszystkich aspektach wchodzących w zakres działania Arper s.c. Czyli:

  • Badania i rozwój (B&R) nowych produktów, rozwój produktów i technologii prowadzone są w sposób przemyślany, tak by wyeliminować wpływ na środowisko naturalne.
  • Produkcja, podobnie jak badania nad produktami, ma na celu maksymalnie ograniczyć wpływ na środowisko i społeczność.
  • Produkt gotowy ma być energooszczędny, trwały i ergonomiczny, oraz jego wpływ na środowisko musi być maksymalnie minimalny.
  • Życie rodzinne i zawodowe pracowników istnieje w symbiozie. Arper jest firmą przyjazną.

Zwracamy uwagę na to by produkty były trwałe i długo służyły użytkownikom. Podejście takie jest bardzo istotne ze względu środowiskowego - im dłużej pracuje dany produkt, to tym mniejszy jest wpływ na środowisko danego produktu. Długość wykorzystywania danego wyrobu przez użytkownika przekłada się na liczbę innych produktów, które ewentualnie należy kupić, jeśli ten pierwszy się zepsuje. Jeśli pierwszy produkt przez długi okres służy użytkownikowi, to nie trzeba zużywać środowiska na "powielanie produktu", który ten sam użytkownik musiał by kupić, by mógł zastąpić ten zepsuty. Jeśli produkt się nie psuje to nie trzeba go utylizować, co również chroni środowisko naturalne.

Trwałe urządzenia, takie jak produkowane przez Arper s.c. charakteryzują się długą żywotnością,


Efektywność energetyczna

Urządzenia wykorzystujące energię są konstruowane w ten sposób, by posiadały jak największą sprawność, dzięki czemu są oszczędne, co jest dobre zarówno dla użytkownika, jak i dla środowiska.

Recykling

Wszystkie urządzenia Arper s.c. podlegają recyklingowi i w ponad 95% mogą zostać ponownie przetworzone.

Urządzenia Arper s.c. nie powodują zanieczyszczenia wody, ani powietrza.